ARAYA WELL CO., LTD.

บริษัท อารยะเวลล์ จำกัด

 89/178 หมู่ 5 ถ.บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค
โทร.02-8871293-4  แฟ็กซ์ 02-8871295

เรื่อง        ขอเสนอการบริการเจาะบ่อบาดาล
เรียน       ผู้เกี่ยวข้อง 

เนื่องจากปัจจุบันปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภคเป็นปัญหาใหญ่และสำคัญมากปัญหาหนึ่ง ปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตก็คือน้ำเช่นกัน ถึงแม้ว่าจะมีน้ำประปาที่มนุษย์สามารถพัฒนาจากแหล่งน้ำธรรมชาติและจัดสรรให้กับประชาชนได้ก็ตาม แต่มีบางพื้นที่ที่น้ำประปายังเข้าไปไม่ถึง หรือบางพื้นที่มีน้ำประปาเข้าถึงแต่ไม่พอใช้เช่น โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้น้ำจำนวนมาก อุตสาหกรรมบางอย่างไม่สามารถใช้น้ำประปามาใช้ในกระบวนการผลิตได้เลย เพราะมีคลอรีนเจือปนอยู่ไม่เหมาะสมในการผลิต ได้แก่

อุตสาหกรรมฟอกย้อม อุตสาหกรรมอาหารบางประเภท เป็นต้นน้ำบาดาลเป็นน้ำที่ธรรมชาติเกิดขึ้นผ่านกระบวนการ กลั่นกรองตามธรรมชาติใต้ดินมาเป็นเวลานับสิบนับร้อยล้านปี ซึ่งมนุษย์สามารถเรียนรู้กรรมวิธีและสร้างเครื่องมือในการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ ซึ่งก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้บรรเทาลงได้ ทางบริษัทฯก็เป็นองค์กรธุรกิจหนึ่งที่เรียนรู้กรรมวิธีและสร้างเครื่องมือในการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้องค์กรหนึ่ง จึงขอเสนอตัวมาเป็น ทางเลือกหนึ่งเพื่อท่านสามารถเลือกใช้บริการจากทาง บริษัทฯ ในครั้งต่อไปที่ท่านมีความจำเป็นต้องเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติม โดยทาง บริษัท อารยะเวลล์ จำกัด มีความยินดีจะเสนอบริการดังต่อไปนี้
– รับขุดเจาะบ่อบาดาล (ขนาดท่อกรุ 4” ถึง 14” ความลึกสูงสุด 800 เมตร)
– รับพัฒนา , แก้ไข , ซ่อมแซมบ่อบาดาล
– รับขุดเจาะเพื่อทำการสำรวจชั้นน้ำบาดาล
– รับเป็นที่ปรึกษาทางด้านพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำบาดาล
– รับเดินท่อประปาโครงการ
– ตัวแทนจำหน่าย และซ่อมปั๊มน้ำบาดาลทั้งชนิด ปั๊มซับเมอร์ส และ ปั๊มเทอร์ไบน์
– ผลิต และจำหน่ายปั๊มน้ำบาดาลชนิดเทอร์ไบน์ ยี่ห้อ “HYDRO FLOW”
– จำหน่ายถังแชมเปญ, ถังเพรสเซอร์, เครื่องกรอง

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่าน ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ
นายธนกฤต    อารยศักดากุล
กรรมการผู้จัดการ

Why Us?

Araya Well Today

บริษัท อารยะเวลล์ จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลมากว่า 50 ปี บริการขุดเจาะบ่อบาดาล รับพัฒนา , แก้ไข , ซ่อมแซมบ่อบาดาล รับขุดเจาะเพื่อทำการสำรวจชั้นน้ำบาดาล รับเป็นที่ปรึกษาทางด้านพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำบาดาล รับเดินท่อประปาโครงการ

มีลูกค้ามากกว่า 400 บริษัทในประเทศไทย
Water well ที่ความลึก 400 เมตรมีบริษัทใช้ถึง 200 บริษัท
มีธุรกิจบริการอื่นๆ เช่น ซ่อมและจำหน่ายปั๊ม Submersible , ผลิตและจำหน่ายปั๊ม Turbine
ผลิตถังแชมเปญ, ถังเก็บน้ำมัน
เป็นผู้ประกอบการด้านรับเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาลรุ่นเเรกของประเทศไทยที่มีประสบการณ์มากกว่า 50 ปี