ชื่อบริษัท/โรงงาน
จังหวัด
ความลึกที่เจาะ
ขนาดท่อกรุบ่อ
ระบบการเจาะ
การกรุกรวด
อัตราการสูบ
ไทยน้ำทิพย์
ปทุมธานี
400 เมตร
12 นิ้ว
DIRECT ROTARY
NATURAL PACK
120
คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย
ปทุมธานี
465 เมตร
12 นิ้ว
DIRECT ROTARY
NATURAL PACK
120
อายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย)
ปทุมธานี
490 เมตร
12 นิ้ว
DIRECT ROTARY
NATURAL PACK
130
ศรีสยามฟอกย้อม
สมุทรปราการ
690 เมตร
12 นิ้ว
DIRECT ROTARY
NATURAL PACK
120
อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย
กาญจนบุรี
85 เมตร
14 นิ้ว
REVERSE ROTARY
GRAVEL PACK
300
เสริมสุข
ปทุมธานี
330 เมตร
10 นิ้ว
REVERSE ROTARY
GRAVEL PACK
120
กรีนสปอต
ปทุมธานี
180 เมตร
10นิ้ว
REVERSE ROTARY
GRAVEL PACK
100
ยูนิ-เพรสซิเดนท์(ประเทศไทย)
นครปฐม
340  เมตร
10นิ้ว
DIRECT ROTARY
GRAVEL PACK
100
อภิทุนเอ็นเตอร์ไพรส์อุตสาหกรรม
สมุทรสาคร
413 เมตร
8 นิ้ว
DIRECT ROTARY
GRAVEL PACK
100
ฝาจีบ
ปทุมธานี
160 เมตร
8 นิ้ว
DIRECT ROTARY
GRAVEL PACK
80
ธนบุรีคาร์บอดี้เซอร์วิส
นนทบุรี
330 เมตร
8 นิ้ว
DIRECT ROTARY
GRAVEL PACK
80
อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์(1988)
สมุทรปราการ
100 เมตร
10นิ้ว
REVERSE ROTARY
GRAVEL PACK
120
โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย(1980)
สมุทรปราการ
100 เมตร
10นิ้ว
REVERSE ROTARY
GRAVEL PACK
120
พัฒนาผ้าไทย
สมุทรปราการ
100 เมตร
10นิ้ว
REVERSE ROTARY
GRAVEL PACK
120
เอลเลคแอนด์เอลเทค(ประเทศไทย)
ปทุมธานี
330 เมตร
10นิ้ว
REVERSE ROTARY
GRAVEL PACK
120
บริติช-ไทยซินเทติคเท็กสไทล์
สมุทรสาคร
370 เมตร
10นิ้ว
DIRECT ROTARY
GRAVEL PACK
80
แนเชอร์รัล พาร์ค
ปทุมธานี
348 เมตร
8 นิ้ว
DIRECT ROTARY
GRAVEL PACK
80
ไทยน้ำทิพย์
ลำปาง
100 เมตร
8 นิ้ว
DIRECT ROTARY
GRAVEL PACK
80
ไทยโพลีเมอร์เท็กซ์ไทล์
สมุทรปราการ
370 เมตร
8 นิ้ว
DIRECT ROTARY
GRAVEL PACK
100
ไทยทาเฟตตาเท็กซ์ไทล์
สมุทรปราการ
167 เมตร
10 นิ้ว
REVERSE ROTARY
GRAVEL PACK
100
มหาวิทยาลัยรังสิต
ปทุมธานี
330 เมตร
10 นิ้ว
REVERSE ROTARY
GRAVEL PACK
120
ที.ที.แอล. อุตสาหกรรม
กรุงเทพฯ
370 เมตร
12 นิ้ว
DIRECT ROTARY
GRAVEL PACK
120
ไทยฟิลาเมนท์ฟินิชชิ่ง
สมุทรปราการ
170 เมตร
10 นิ้ว
REVERSE ROTARY
GRAVEL PACK
100