ตัวอย่างรูปการทำสำรวจ

image
image
image
image
image

รูปขั้นตอนการสำรวจของโรงงานน้ำตาลมิตรผล
โครงการหนองขนาก ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

image
image
image
image

รูปขั้นตอนการสำรวจของโรงงานน้ำตาลมิตรผล
โครงการหนองขนาก ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

image
image
image
image

รูปขั้นตอนการสำรวจของโรงงานน้ำตาลมิตรผล
โครงการหนองเต่าทอง ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

image
image
image
image

Pictures of survey process Italian Thai Development PLC
BAWAH DAWEI MYANMAR
ZONE A

image
image
image
image

ZONE B

image
image
image
image
image

ZONE C

image
image
image
image

โครงการแปลงที่ดิน บริษัท ไทยน้ำทิพย์จำกัด
แปลงที่ 1 และแปลงที่ 2
เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รูปขั้นตอนการสำรวจ แปลงที่ดิน 1

image
image
image
image

แปลงที่ดิน 2

image
image
image
image

พื้นที่โครงการโรงงานโออิชิ
ต. แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี

image
image
image
image